POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

ZARZĄDZENIA, KOMINIKATY I OGŁOSZENIA

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

 

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

 Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do właściwego utrzymywania i użytkowania obiektów. Ma się to odbywać zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.

Obiekt budowlany należy użytkować:

 • w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska
 • oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład:

 • piaskownice,
 • huśtawki,
 • drabinki,
 • karuzele,
 • bramki,
 • urządzenia wspinaczkowe,
 • zjeżdżalnie.

Utrzymanie powyższych obiektów w należytym stanie technicznym wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów oraz poddawaniem ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Niespełnienie wymogów, o których mowa w komunikacie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom, które służą rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

 

Główny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Dorota Cabańska

 

Artykuły

AWARIA TELEFONÓW W URZĘDZIE !!!

AWARIA TELEFONÓW W URZĘDZIE !!! 

e-Protokół przeglądu przewodów kominowych od 18 września 2023r. - WAŻNE INFORMACJE !!!

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w ramach CEEB wdroży moduły, które pozwolą obywatelom zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację budynku lub przegląd przewodów kominowych. Nowe funkcjonalności dedykowane będą również pracownikom adiministracji publicznej i przedsiębiorcom - kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Tym samym, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu - czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. tj. od dnia 18 września 2023r. (https://www.dziennikustaw.goc.pl/DU/2023, poz. 1451-1455), protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych.

Protokół w wersji papierowej - bez wpisania do systemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

KOMINIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

w sprawie obowiązujących zasad wznowienia bezpośredniej obsługi w PINB Mrągowo

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Data utworzenia:2020-04-05
Data publikacji:2020-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agniszka Kryńska- Pliszka
Liczba odwiedzin:12157

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-04-08 11:27:50Agniszka Kryńska- PliszkaUdostępnienie informacjiZARZĄDZENIA, KOMINIKATY I OGŁOSZENIA