KOMINIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

6 kwietnia 2020

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

w sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Szanowni Państwo,

na podstawie § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020r. poz. 566)  aby skutecznie chronić zdrowie petentów Inspektoratu, jak i pracowników, podjęłam decyzję o zmianach w sposobie przyjęć petentów Inspektoratu oraz przyjęciu ograniczeń polegających na wykonywaniu określonych zadań przez Inspektorat w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Na podstawie § 13 pkt 2 w.w. rozporządzenia ogłaszam, że z dniem dzisiejszym:

1.  Zawieszam bezpośrednią obsługę petentów, a budynek Inspektoratu będzie dostępny wyłącznie dla pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem pkt 2

2. Kontakt osobisty z pracownikiem Inspektoratu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

3. Powyższe oznacza wstrzymanie wszelkich czynności kontrolnych, z wyłączeniem kontroli obowiązkowych, o których mowa w art. 59 c Pb oraz wystąpienia katastrofy budowlanej, o której mowa w art. 73 Pb, czy wykonania polecenia związanego z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 89c ust. 1 Pb.

4. Nadal pozostaje możliwym kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub platformy ePUAP).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informowała na bieżąco.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Grażyna Bonikowska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-06
Data publikacji:2020-04-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Kryńska- Pliszka
Liczba odwiedzin:3741