Informacje podstawowe

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie zajmuje się sprawami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane na obszarze Powiatu Mrągowskiego obejmującego: miasto Mrągowo, gminę Mrągowo, gminę Sorkwity, gminę Piecki, miasto i gminę Mikołajki.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób
 • wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami
 • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót
 • wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa
 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów
 • nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych
 • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
 • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości
 • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia
 • wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem
 • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia
 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Grażyna Bonikowska


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Data utworzenia:2016-04-08
Data publikacji:2016-04-08
Osoba sporządzająca dokument:Grażyna Bonikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Kryńska- Pliszka
Liczba odwiedzin:11807

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-04-08 11:24:44Agnieszka Kryńska- PliszkaUdostępnienie informacjiInformacje podstawowe