ZARZĄDZENIA, KOMINIKATY I OGŁOSZENIA

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

w sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie w okresie rozprzestrzeniania się "koronawirusa".

Szanowni Państwo,

na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Inspektoratu i naszych pracowników, podjąłem decyzję o zmianach w sposobie przyjęć klientów Inspektoratu.

Informuję, że z dniem dzisiejszym:

wyłączamy bezpośrednią obsługę klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie PINB w Mrągowie, w sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub portalu ePUAP).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Grażyna Bonikowska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlago

w Mrągowie

Artykuły

KOMINIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

w sprawie obowiązujących zasad wznowienia bezpośredniej obsługi w PINB Mrągowo

KOMINIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

w sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Szanowni Państwo,

na podstawie § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020r. poz. 566)  aby skutecznie chronić zdrowie petentów Inspektoratu, jak i pracowników, podjęłam decyzję o zmianach w sposobie przyjęć petentów Inspektoratu oraz przyjęciu ograniczeń polegających na wykonywaniu określonych zadań przez Inspektorat w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Na podstawie § 13 pkt 2 w.w. rozporządzenia ogłaszam, że z dniem dzisiejszym:

1.  Zawieszam bezpośrednią obsługę petentów, a budynek Inspektoratu będzie dostępny wyłącznie dla pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem pkt 2

2. Kontakt osobisty z pracownikiem Inspektoratu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

3. Powyższe oznacza wstrzymanie wszelkich czynności kontrolnych, z wyłączeniem kontroli obowiązkowych, o których mowa w art. 59 c Pb oraz wystąpienia katastrofy budowlanej, o której mowa w art. 73 Pb, czy wykonania polecenia związanego z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 89c ust. 1 Pb.

4. Nadal pozostaje możliwym kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub platformy ePUAP).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informowała na bieżąco.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Grażyna Bonikowska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie

KOMINIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE

POWIATOWY INSEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W MRĄGOWIE ZGODNIE W WYTYCZNYMI MINISTRA ROZWOJU ZAWARTYMI W PISMIE Z DNIA 27 MARCA 2020R. INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ OGRANICZENIA OSOBISTYCH KONTAKTÓW Z PETENTAMI

istnieje możliwość składania wszelkich podań za pomoca poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów na adres: pinb_mragowo@powiat.mragowo.pl

Tak złożone podania będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 par. 2 Kpa w terminie 14 dni po zakończeniu stanu epidemii.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Data utworzenia:2020-04-05
Data publikacji:2020-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agniszka Kryńska- Pliszka
Liczba odwiedzin:8258

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-04-08 11:27:50Agniszka Kryńska- PliszkaUdostępnienie informacjiZARZĄDZENIA, KOMINIKATY I OGŁOSZENIA